Психологи

21.Бер.2018
Психологи

Психологічну службу в «ЖДНЗ 44» представляє практичний психолог, спеціаліст І категорії , арт.терапевт 

Омелянчук Тетяна Іванівна – практичний психолог

Освіта – вища фахова. Закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І.Франка. Педагогічний стаж роботи 11 років, на посаді практичного психолога – 5 років.  Пройшла навчання за напрямками «Ізотерапія, розвиток, зцілення, допомога через малюнок»-сертифікат,виданий 30.08.2015р.  «Західно-українська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів»,

 «Корекція психосоматичних проявів» – сертифікат від 03.06.2017р.

 «Західно-українська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів».

Основною метою діяльності психологічної служби є – психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров ‘я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, педагогічних працівників, батьків.

 

Основні напрямки роботи психологічної служби :

 Консультативно-просвітницька робота 

 Мета: підвищення психологічної культури вихователів і батьків, забезпечення інформацією з психологічних проблем, формування запиту на психологічні послуги. Індивідуальні консультації – це надання конкретної допомоги дорослим, які спілкуються з дошкільником. Задача психолога в процесі консультування полягає у наступному:

 • в усвідомленні дорослими та дітьми природи їхніх утруднень,
 • в аналізі й розв’язанні психологічних проблем, пов’язаних із особистісними особливостями, життєвими обставинами в яких розвивається людина, взаєминами в родині, у дружньому колі, у дошкільному закладі тощо;
 • у формуванні нових установок і прийнятті власних рішень.

               –   Серед форм психологічної просвітницької роботи можна виділити: «батьківські вітальні», лекції, групові консультації, проблемні семінари, семінари-практикуми, тренінги, майстер класи для батьків та педагогів ,виступи на батьківських зборах тощо.

 Психодіагностична робота виявляє причини виникнення проблем у навчанні і розвитку дітей;

 • вивчає резервні можливості особистості, на які можна спиратися в ході корекційно-розвивальної або консультативної роботи;
 • вивчає психологічний клімат у педагогічному та дитячих колективах закладу;
 • виявляє на ранньому етапі пізнавальні інтереси та здібності дітей.

Цей напрямок здійснюється у формі планової діагностики або діагностики по запиту педагогів, батьків, адміністрації, і розглядається як важливий підготовчий етап для подальшої корекційно-розвивальної роботи.

Психодіагностичні методи, які використовує психолог ДНЗ

 • Тестування
 • Спостереження
 • Анкетування
 • Бесіда
 • Аналіз продуктів дитячої творчості (малюнків, аплікацій, поробок)

 Корекційно-розвивальний напрямок

 Мета: систематичне цілеспрямоване використання психологом психологічних методів та засобів по створенню оптимальних можливостей та умов для повноцінного та своєчасного психічного розвитку дитиниКорекцій-розвивальна робота здійснюється у формі індивідуальних і групових занять по корекції і розвитку, а також у формі тематичних психологічних тренінгів, арттерапевтичних занять таких, як –ізотерапія, піскотерапія, лялько терапія та ін.,розроблених для дітей, що мають східні поведінкові проблеми.

 Організаційно-методичний напрямок

 Мета: організація власної діяльності, аналіз та узагальнення її результатів, підвищення власного професіоналізму через самоосвіту.

         Цей напрямок роботи практичного психолога умовно можна розділити на три складові:

 1. Аналіз та планування власної діяльності. Він включає:
 • складання річного та щомісячного планів роботи;
 • складання аналітичного та статистичних звітів роботи за навчальний рік;
 • підготовка до різноманітних виступів (на нарадах, педрадах, батьківських зборах);
 • розробка програм досліджень, підготовка психодіагностичного інструментарію;
 • розробка та підготовка до корекційно-розвивальних занять з дітьми, тренінгів, ділових ігор з педпрацівниками та батьками тощо
 1. Розробка рекомендацій для усіх учасників навчально-виховного процесу
 • розробка рекомендацій для вихователів щодо проблем, які виникають;
 • розробка рекомендацій для батьків щодо взаємодії з дітьми «групи ризику»
 1. Самоосвіта
 • участь у навчально-методичних семінарах та нарадах практичних психологів;
 • консультації у районних, міських, обласних центрах практичної психології;
 • відвідування бібліотек, самостійна робота з методичною, психолого-педагогічною літературою тощо.

 

Соціальну службу в ЖДНЗ № 44 представляє соціальний педагог 

Мазепкіна Олена Олексіївна

        Освіта – вища , спеціаліст І категорії, педагогічний стаж 10 років

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:

ЛЮБОВ, УВАГА і ТЕРПІННЯ – три основні складові успішного виховання.

Згідно плану соціальним педагогом систематично проводяться індивідуальні заняття , які мають на меті соціалізацію особистостості дитини.

        Працюємо у співпраці з державними установами по захисту прав дітей та громадськістю.

       Здійснюємо  соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
    Допомагаємо  виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей за допомогою таких форм роботи як : тістопластика  , робота з пластиліном , природним матеріалом.
        Проводимо просвітницьку роботу з батьками або особами , що Їх заміняють за допомогою індивідуальних консультацій , «Батьківських віталень»

Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:

— формування гуманних відносин між дітьми та педагогами ;
— охорона і захист прав та інтересів дітей;
— вивчення особливостей  дитини та умов життєдіяльності;
— вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей ;
— створення атмосфери психологічного комфорту для дітей у навчальній  діяльності;
— попередження конфліктів в дитячих колективах ;
— орієнтація дітей  на здоровий спосіб життя;
— взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги дітям.

Галерея зображень