Наші особливості

Наші особливості

Освітня програма Житомирського  закладу дошкільної освіти №44 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2019/2020 навчальний рік

   

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти № 44 здійснює освітньо-виховний процес у 2019/2020 навчальному році за гумонітарним пріоритетним напрямком.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19-00 год.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

  1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя та збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими освітніми потребами.
  2. Активізувати діяльність закладу на  забезпечення сприятливих  умов   для формування економічної соціалізації дошкільників  як одного з важливих аспектів становлення життєвої компетентної особистості засобами логіко-математичної діяльності.
  3. Сприяти створенню фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи.

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №44    функціонує 11 груп:

 2 перших молодших групи (від 2 до 3 років),

 1 друга молодша група (від 3 до 4 років),

 1 друга молодша група (від 3 до 4 років), –  інклюзивна,

 2 середніх групи (від 4 до 5 років),

 1 середня група (від 4 до 5 років) –  інклюзивна,

 1 середня група (від 4 до 5 років) ) – спеціальна для дітей з порушенням мовлення,

 2 старші групи (від 5 до 6(7) років),

 1 старша група (від 5 до 6(7) років) – спеціальна для дітей з порушенням мовлення.

      Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня.

      У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

      Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін., освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук].

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В., Корекційна програма ЗНМ «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» Трофименко Л.І.

Освітня робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін..

Заклад працює за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     – у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     – у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     – у середній групі –20 хвилин;

     – у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Організація проведення освітнього процесу у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-логопед проводить:

фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;

підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;

індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивних груп становить 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами (ООП), у тому числі з інвалідністю, за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) та інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП  можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю).

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня,

гуртки за інтересами: 

у ІІ молодших групах (ІІ половина дня):

з художньо-продуктивної діяльності (гурток малювання «Палітра радості» – 1 заняття на тиждень,

з художньо-продуктивної діяльності (театралізації «Дивослово») – 2 заняття на тиждень,

у середніх групах (ІІ половина дня):

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації «Дивослово») – 1 заняття на тиждень,

  з художньо-продуктивної діяльності (гурток малювання «Палітра радості») – 1 заняття на тиждень,

у старших групах (ІІ половина дня):

з англійської мови – 2 заняття на тиждень,

 «Вокальний» – 1 заняття на тиждень.

«Аеробіка» – 1 заняття на тиждень.

«Веселкова музикотерапія» – 1 заняття на тиждень.

Танцювальний гурток «Колібрі» – 2 заняття на тиждень.

«Айкідо» – 2 заняття на тиждень.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови та хореографії. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України

Зміст освітньої програми передбачає:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог, асистенти вихователів та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:  вказати свої

– методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

– методика «Розвивальне читання» Л.Шелестової;

– технологія психолого-педагогічного проектування в умовах інклюзії:

– проект створення умов для інтегрованого освітнього процесу в інклюзивних групах;

– педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності;

– спадщина Софії Русової (“Український дитячий садок”);

– пошуково-дослідницька діяльність за методикою З.Плохій;

–  театр фізичного виховання М.Єфіменка;

– кольорові палички Кюїзнера;

– вивчаються досвіди роботи вихователів та ін.

                                              

Проект робочого навчального плану

Житомирського закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) № 44

 на 2019/2020 навчальний рік

                                                                                     

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

 

ПрограмиАвторКим, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»Білан О.І
Возна Л.М.
Максименко О.Л. та ін.
Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.Н.В.Гавриш,
Т.В.Панасюк,
Т.О.Піроженко,
О.С.Рогозянський,
О.Ю.Хартман,
А.С.Шевчук
За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко.
Міністерством освіти і науки, України листом від 01.08..2017 року №1/11-7684
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко"Сак Т.В. та ін..Наказ Міністерства освіти і науки, України від 24.07.2018 №802
Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення дошкільників. Навчально-методичний посібник. Рібцун Ю.В.Лист ІМЗО від 21.12.2017р. № 21.1/12-Г-837
Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування. Навчально-методичний посібник для дітей з порушенням мовлення. Брушневська І.М.,
Рібцун Ю.В.
Лист ІМЗО від 19.04.2019р. № 22.1/12-Г-231
Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного вікуЄфименко М.М.Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)
«Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного вікуКаплуновська О.М.Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016  №2.1/12-Г-85)
«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього рухуТимовський О.
Репік І.
Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856)
Варіантна складова (по гурткам)
 Англійська мова для дітей дошкільного віку:  програма  га методичні рекомендаціїКулікова І.А. та ін..Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 28.07.2015  №14.1/12-Г-952
Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія»Малашевська Ірина,
Демидова Світлана
Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 25. 02.2015  №14.1/12-Г-54
Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія»Шевчук А.С.Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 05.05.2015 №141 12-Г-255

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 на 2019/2020 навчальний рік

 

Кількість занять на тиждень за віковими групами
Види діяльності за освітніми лініямиперша молодша (від 2 до 3 років)друга молодша (від 3 до 4 років)середня (від 4 до 5 років)старша (від 5 до 6 років)
№3,4№2,5,81,10,1211
Ознайомлення із соціумом1223
Ознайомлення з природним довкіллям1112
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)4455
Сенсорний розвиток2---
Логіко-математичний розвиток-112
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування2333
Здоров’я та фізичний розвиток*2333
Загальна кількість занять на тиждень10111215
Максимальна кількість занять на тиждень10111220
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**1.42.748.3

 

Примітки:

Художня література.

1 заняття на тиждень проводиться:

у І молодших групах інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у середніх та старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність».

Гуртки:

у старших групах проводяться гуртки:

з англійської мови – 2 заняття на тиждень,

«Вокальний» – 1 заняття на тиждень.

«Аеробіка» – 1 заняття на тиждень.

«Веселкова музикотерапія» – 1 заняття на тиждень.

Танцювальний гурток «Колібрі» – 2 заняття на тиждень.

«Айкідо» – 2 заняття на тиждень.