Напрямки роботи логопедичної служби ЖДНЗ № 44

15.Лют.2020
Напрямки роботи логопедичної служби ЖДНЗ № 44

Головним завданням діяльностів чителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями ,які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

Під час виховання дітей вчитель-логопед та вихователі розв’язують завдання, що визначені программою розвитку дітей дошкільного віку. Але основним завданням є корекція мовного розладу та розвиток аспектів мовлення.

Основні структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

 1. Діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).
 2. Складнання індивідуальних корекційних планів роботи з дітьми.
 3. Визначення доцільних форм взаємодії з дтитиною, видів корекційно-розвивальноїроботи.
 4. Корекційна робота з виправлення порушень усного та писемного мовлення.
 5. Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.
 6. Співпрацяі з іншими спеціалістами закладу :практичним психологом, музичним керівником, фізичним інструктором, вихователями корекційних та масових груп щодо коригування педагогічного ,корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.
 7. Аналіз результативності роботи ,визначення динаміки розвитку дитини.
 8. Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.

 

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопед

 • розвиток загальної та дрібної моторики;
 • підготовка артикуляційного апарату до постановки звуків;
 • формування мовного дихання дітей;
 • послідовність постановки звуків відповідно характеру мовленнєвих порушень;
 • автоматизація поставлених звуків у словах, фразах, реченнях, текстах;
 • диференціація звуків;
 • введення звуків у самостійне мовлення;
 • формування граматичної сторони мовлення;
 • розвиток лексичної сторони мовлення;
 • розвиток зв’язного мовлення;
 • підготовка дітей до навчання грамоти;
 • розвиток загальної та дрібної моторики;

Форми роботи 

 1. Фронтальні логопедичн ізаняття.
 2. Підгрупові логопедичні заняття.
 3. Індивідуальні логопедичні заняття.

 

Пріоритетним у роботі логопедичної служби є пошук та використання нетрадиційних форм та методів роботи.  А саме:

 • Елементи кінезіотерапії на всіх етапах логопедичної роботи;
 • Піскотерапія для розвитку дрібної моторики ;
 • Кольоротерапія для розвитку сенсорних здібностей дітей;
 • тренінги м’язового розслаблення для зняття мязевої та емоційної напруги у дітей;
 • Школа Веселого Язичка для розвитку артикуляційної моторики;
 • ігровий персонаж Жартівливий Вітерець як мотиваційний момент на заняттях із формування мовного дихання;
 • Школа Чарівного Олівця – підготовка руки до письма;
 • використання різноманітного яскравого ігрового дидактичного матеріалу відповідно до лексичної теми, що вивчається.

Успішність розумового виховання дітей залежить від кола інтересів батьків, їхнього світогляду, від характеру спілкування з дитиною. Батькам дітей із мовними порушеннями слід розуміти ,що участь родини у корекційних заходах вважається одним із факторів ефективної розвиваючої роботи.